NVR Elektrotechniek
Brandalarm
NVR ELEKTROTECHNIEK 06-23924030
Rook- en brandalarm
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u
niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen
bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten!
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Soorten rookmelders
Het meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik
van een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt.

Kies niet voor een combimelder: in een combimelder zijn een rookmelder en een
koolmonoxidemelder in één apparaat gevoegd. De reden voor dit advies is gebaseerd op
het feit dat een koolmonoxidemelder op een andere locatie geplaatst dient te worden
dan een rookmelder. Kies ervoor om zowel aparte rookmelders te plaatsen én aparte
koolmonoxidemelders, conform de daarbij meegeleverde installatievoorschriften.
inbraakalarm
NVR ELEKTROTECHNIEK 06-23924030
Bron: www.brandweer.nl